YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ ALACAK VATANDAŞLARA UYARILAR

Hatay İl Merkezinde bulunan vatandaşlar yeni ilçelerin kurulması nedeniyle; Yivsiz Av tüfekleri ile ilgili işlemler için, vatandaşların ikamet itibariyle bulundukları ilçe Jandarma Komutanlıkları veya İlçe Emniyet Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir
Bu nedenle;

İkamet edilen yer (müracaatçının ev adresi) Jandarma bölgesi ise İlçe Jandarma Komutanlığına Polis bölgesi ise İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat edilecektir.

YİVSİZ AV TÜFEK RUHSATNAMESİ ile bahse konu yivsiz av tüfeği ni bulundurabilir veya taşıyabilirsiniz . Avcılık yapabilmek için mutlaka Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen AVCILIK BELGESİ alınması gereklidir.


İSTENİLEN BELGELER

1.      İlçe Kaymakamlığına ( İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe
2.      Doktor Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Heyet Raporu)
3.      Adli Sicil Kaydı (Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek)
4.      6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
5.      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6.      Satın alınan YİVSİZ TÜFEK ve FATURASI tespit için getirilecek
7.      Başkasına ait bir yivsiz tüfek devir alınacaksa İkamet itibariyle bulunduğu İlçe Jandarma Komutanlığına silahları ile birlikte taraflar gelerek devir yapacak.

 

2014 YILI HARÇ ÜCRETLERİ

 

RUHSAT TÜRÜ

SÜRESİ

HARÇ ÜCRETİ

Bulundurma

5 Yıl

1.028,40TL.

Taşıma

5 Yıl

3.214,00TL.

Yivli av tüfeği ruhsatnamesi

5 Yıl

3.214,00 TL.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi

5 Yıl

25.00 TL.

* Harç ücretleri her yıl ocak ayında maliye bakanlığınca yeniden düzenlenmektedir.

 

MERMİ TALEP İŞLEMLERİ

 

Yıllık Mermi Hakkı İçin Yapılacak İşlemler

Silah Bulundurma veya Taşıma Ruhsatı alanların; Silah Ruhsatı veren yere hitaben (İlçe Komutanlığına) dilekçe ile  Ruhsatının fotokopisi ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.

Düzenlenen Mermi Satın Alma Belgesi ile Makine Kimya Kurumundan veya anlaşmalı herhangi bir Av Bayiinden merminizi alabilirsiniz.

Mermi Satın Alma Belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir. Yıllık (200) adet mermi hakkınız bulunmaktadır.

 

MESLEK MENSUBU SİLAH TAŞIMA RUHSATI

 

İSTENİLEN BELGELER Akaryakıt bayileri 9/k.

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe  
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi fotokopisi (Noter veya Bölge Müdürlüğünden tasdikli)
 8. Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi Yapılan Kuruluştan Üst Yazı ( Bayilik Sözleşmesi "ilgi tutulacak" yeni tarihli.)
 9. İşyeri Ruhsat aslı ve bir adet fotokopisi
 10. Akaryakıt Bayiliğinden Faal Vergi Mükellefi Olduğunu Dair Vergi Dairesi yazısı (Şirket ise şirket adına)
 11. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı onayı çıktıktan sonra harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek
 12. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 13. Yarım kapaklı dosya .

  AKARYAKIT BAYİLİĞİ ŞAHIS OLARAK DEĞİLDE ŞİRKET OLARAK YAPIYORLARSA; ŞİRKET OLMASI HALİNDE SİLAH RUHSATI ALACAK OLAN KİŞİ ORTAK OLACAK. BUNUN İÇİN YUKARIDAKİ BELGELERE İLAVETEN AŞAĞIDAKİ BELGELERİN DE GETİRİLMESİ GEREKLİDİR. BU ŞİRKETLERDE (2) KİŞİ TAŞIMA RUHSATI ALABİLİR.
   
 14. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (son 5 yıl içerisinde yayınlanan ticari Sicil Gazeteleri) Bu da ticaret ve sanayi Odasından onaylı olacak
 15. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı  ve ortakların imza sirküleri (noterden tasdikli)Arazi sahipleri 9/ı
İSTENİLEN BELGELER

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe  
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair Vergi Dairesinden Yazısı
 8. Ziraat Odasından Veya Tarım İl Veya İlçe Müdürlüklerinden Alınacak Üretici Belgesi
 9. Toprak Miktarlarını Gösterir Tapu Müdürlüğü Yazısı
 10. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı onayı çıktıktan sonra harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek
 11. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 12. Yarım kapaklı dosya.

***Toprak Miktarı Her Yıl Bakanlıkça Belirlenir.(Taban (sulak) arazi için 900 dönüm, kıraç arazi için ise 1700 dönüm arazini olması gerekmektedir.)

 

Arıcılık yapanlar 9/ö

İSTENİLEN BELGELER

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. Ziraat Odasından Veya Tarım İl Veya İlçe Müdürlüklerinden Alınacak Çiftçilik Belgesi
 8. Kovan Adedini Belirten Tarım İl Veya İlçe Müdürlüğünden Yazı ( En az 100 adet arılı kovanı olacak )
 9. 100 Adet Fenni Arılı Kovandan Elde Edilen 2000 Kg. Ürün Satışı Yapıldığına Dair Müstahsil Makbuzu ( Müracaat tarihi itibariyle 1 yıl öncesine Ait)
 10. Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair İl/İlçe Tarım Müdürlüğünün yazısı.
 11. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı  onayı çıktıktan sonra harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek
 12. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 13. Yarım kapaklı dosya.

 

Sürü sahipleri 9/i

İSTENİLEN BELGELER

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. Hayvan Sayısını Gösterir  Tarım İl/İlçe Müdürlükleri/Vergi Dairesinden Yazısı
 8. Yaptığı işten Vergi Mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
 9. Ziraat Odasından Veya Tarım İl Veya İlçe Müdürlüklerinden Alınacak Üretici Belgesi
 10. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı onayı çıktıktan sonra harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek
 11. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 12. Yarım kapaklı dosya.

*** Besicilik Yapanlar Bu Bent Kapsamında Değerlendirilmemektedir.
*** Hayvan Miktarı Her Yıl Bakanlıkça Belirlenir


 
Avukatlar 9/ş

İSTENİLEN BELGELER

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. 4 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 8. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı onayı çıktıktan sonra  harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek
 9. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 10. Yarım kapaklı dosya .

 
Noterlik yapanlar 9/ş

İSTENİLEN BELGELER

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe  
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. 1512 Sayılı Noterlik Kanununa Göre Almış Oldukları Noterlik Belgesi Fotokopisi (Noter Tasdikli)
 8. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
 9. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı onayı çıktıktan sonra harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek.
 10. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 11. Yarım kapaklı dosya.

 


Döviz bürosu sahipleri 9/s
İSTENİLEN BELGELER

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi (noterden tasdiki)
 8. Hatay Ticaret Odasından belge
 9. Vergi dairesinden döviz alım-satımı yaptığına dair yazı
 10. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı aslı ve fotokopisi
 11. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı onayı çıktıktan sonra harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek
 12. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 13. Yarım kapaklı dosya.

  DÖVİZ BÜROSU ŞAHIS OLARAK DEĞİLDE ŞİRKET OLARAK YAPIYORLARSA; ŞİRKETİN LİMİTED VEYA A.Ş. OLMASI HALİNDE SİLAH RUHSATI ALACAK OLAN KİŞİ ORTAK OLACAK. BUNUN İÇİN YUKARIDAKİ BELGELERE İLAVETEN AŞAĞIDAKİ BELGELERİN DE GETİRİLMESİ GEREKLİDİR. BU ŞİRKETLERDE (2) KİŞİ TAŞIMA RUHSATI ALABİLİR.
   
 14. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (son 5 yıl içerisinde yayınlanan ticari Sicil Gazeteleri) Bu da ticaret ve sanayi Odasından onaylı olacak.
 15. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı  ve ortakların imza sirküleri (noterden tasdikli)

 

Kuyumcular 9/d.
İSTENİLEN BELGELER

 

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe  
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. Yaptığı işten dolayı Vergi Mükellefi  olduğuna dair  vergi dairesinden yazı
 8. Hatay Kuyumcular odasından Belge Şirket ise  Hatay Ticaret Odasından Belge
 9. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı aslı ve fotokopisi
 10. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı onayı çıktıktan sonra harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek
 11. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 12. Yarım kapaklı dosya.

  KUYUMCULUK MESLEĞİ ŞAHIS OLARAK DEĞİLDE ŞİRKET OLARAK YAPIYORLARSA; ŞİRKETİN LİMİTED VEYA A.Ş. OLMASI HALİNDE SİLAH RUHSATI ALACAK OLAN KİŞİ ORTAK OLACAK. BUNUN İÇİN YUKARIDAKİ BELGELERE İLAVETEN AŞAĞIDAKİ BELGELERİN DE GETİRİLMESİ GEREKLİDİR. BU ŞİRKETLERDE (2) KİŞİ TAŞIMA RUHSATI ALABİLİR.
   
 13. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (son 5 yıl içerisinde yayınlanan ticari Sicil Gazeteleri) Bu da ticaret ve sanayi Odasından onaylı olacak.
 14. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı  ve ortakların imza sirküleri (noterden tasdikli)Müteahitler 9/j

İSTENİLEN BELGELER

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
 8. İŞ BİTİRME ( müracaat tarihinden geriye dönük olarak son 1 yıl içerisinde ) belgesi veya İŞ DURUM ( halen devam etmekte olan işinin en az %70 'i tamamlanmış) belgesi.
 9. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı onayı çıktıktan sonra harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek
 10. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 11. Yarım kapaklı dosya.

  MÜTEAHİTLİK MESLEĞİ ŞAHIS OLARAK DEĞİLDE ŞİRKET OLARAK YAPIYORLARSA; ŞİRKET OLMASI HALİNDE SİLAH RUHSATI ALACAK OLAN KİŞİ ORTAK OLACAK. BUNUN İÇİN YUKARIDAKİ BELGELERE İLAVETEN AŞAĞIDAKİ BELGELERİN DE GETİRİLMESİ GEREKLİDİR. BU ŞİRKETLERDE (2) KİŞİ TAŞIMA RUHSATI ALABİLİR.
   
 12. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (son 5 yıl içerisinde yayınlanan ticari Sicil Gazeteleri) Bu da ticaret ve sanayi Odasından onaylı olacak.
 13. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı  ve ortakların imza sirküleri (noterden tasdikli)

  TAŞERONLAR

  1.    Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, yapmış olduğu işin tamamını bitirdiğine dair ilgili kurumdan alınacak iş deneyim belgesi, bu işin tamamını aldığına dair sözleşme fotokopisi getirecekler.
   

Pilotluk yapanlar 9/g

İSTENİLEN BELGELER

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe  
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. Kurum yazısı ve Pilotluk Lisans Fotokopisi (Havayolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlar.)
 8. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı onayı çıktıktan sonra harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek
 9. varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 10. Yarım kapaklı dosya.

 

50 Sigortalı işçi çalıştıranlar 9/m

İSTENİLEN BELGELER

 1. Silah İstek Formu
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı
 8. Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair SSK yazısı.
 9. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı onayı çıktıktan sonra harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek
 10. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 11. Yarım kapaklı dosya.

  50 SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR BU İŞİ ŞAHIS OLARAK DEĞİLDE ŞİRKET OLARAK YAPIYORLARSA; ŞİRKET OLMASI HALİNDE SİLAH RUHSATI ALACAK OLAN KİŞİ ORTAK OLACAK. BUNUN İÇİN YUKARIDAKİ BELGELERE İLAVETEN AŞAĞIDAKİ BELGELERİN DE GETİRİLMESİ GEREKLİDİR. BU ŞİRKETLERDE (2) KİŞİ TAŞIMA RUHSATI ALABİLİR.
   
 12. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (son 5 yıl içerisinde yayınlanan ticari Sicil Gazeteleri) Bu da ticaret ve sanayi Odasından onaylı olacak.
 13. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı  ve ortakların imza sirküleri (noterden tasdikli)
 14. Şirketin Sigorta Sicil Numarası

  - BU İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN BEKÇİ, VEZNEDAR VE MUTEMETLERDEN;
 15. İş sahibinin yazılı Müracaatı,
 16. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (son 5 yıl içerisinde yayınlanan ticari Sicil Gazeteleri) Bu da ticaret ve sanayi Odasından onaylı olacak.
 17. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı  ve ortakların imza sirküleri (noterden tasdikli)
 18. Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
 19. Yapılan işe dair vergi dairesi yazısı.

 

2013 Yılı Cirosu 8.200 TL Olan Şahıs Ve Şirketler 9 / h

İSTENİLEN BELGELER

 1. Silah İstek Formu
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı (2008 yılı cirosunu belirtir açık yazı Şirket ise şirket adına ), Serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabii olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı.
 8. Kar zarar cetveli ve Bilanço  ile ilgili Vergi Dairesinden Tasdikli veya noter tastikli sureti (2008 yılı cirosuna ait olacak Şirket ise şirket adına) ,
 9. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı onayı çıktıktan sonra harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek
 10. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 11. Yarım kapaklı dosya.

  CİRODAN DOLAYI RUHSAT ALAN KİŞİ BU İŞİ ŞAHIS OLARAK DEĞİLDE ŞİRKET OLARAK YAPIYORSA; ŞİRKETİN LİMİTED OLMASI HALİNDE ŞİRKET MÜDÜRLERİ A.Ş.LERDE YÖNETİM KURULU, GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARININ TAMAMI ALABİLİR. BUNUN İÇİN YUKARIDAKİ BELGELERE İLAVETEN AŞAĞIDAKİ BELGELERİN DE GETİRİLMESİ GEREKLİDİR
 12. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (en son yayımlanan Şirket Ana Sözleşmesi olduğu Ticari Sicil Gazetesi) Bu da ticaret ve sanayi Odasından onaylı olacak.
 13. Ruhsat Talebi doğrultusunda Yönetim kurulu başkan ve üyelerini ile Genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna iliştin ticaret Sicil Gazetesi, ortakların imza sirküleri (noterden tasdikli)

 

Yivli av tüfeği taşıma 47.madde

İSTENİLEN BELGELER

 

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. Avcılık Belgesi ve fotokopisi ( Orman Bakanlığın'dan alınan )
 8. Yivsiz Av Tüfek Ruhsatnamesi fotokopisi
 9. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı onayı çıktıktan sonra harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek
 10. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 11. Yarım kapaklı dosya.

Bankaların genel müdür ve yardımcıları bölge müdürleri ile 4389 sayılı bankalar    kanununda tanımı yapılmış olan şubelerin müdürleri 9/f

İSTENİLEN BELGELER

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi ( Belge tarihi ile Müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.)
 8. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı onayı çıktıktan sonra harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek
 9. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 10. Yarım kapaklı dosya.

 

Atış poligonu sahipleri 9/n.-e patlayıcı madde satın alma ve satış ruhsatı sahibi    ticarethane sahipleri , yivsiz av tüfeği iamalathanesi sahipleri , ruhsatlı silah    tamirhanesi sahipleri 9/n - e

İSTENİLEN BELGELER

 

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı
 8. İşletme Ruhsatı’nın  aslı ve fotokopisi
 9. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı onayı çıktıktan sonra harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek
 10. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 11. Yarım kapaklı dosya,

  ATIŞ POLİGONU, PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE SATIŞ RUHSATI TİCARETHANESİ SAHİPLERİ, YİVSİZ AV TÜFEĞİ İMALATHANESİ, RUHSATLI SİLAH TAMİRHANESİ SAHİPLERİ BU İŞİ ŞAHIS OLARAK DEĞİLDE ŞİRKET OLARAK YAPIYORLARSA; ŞİRKETİN LİMİTED OLMASI HALİNDE SİLAH RUHSATI ALACAK OLAN KİŞİ ORTAK VE MÜDÜR OLACAK. A.Ş. LERDE ORTAK OLUP YÖNETİM KURULUNDA YADA GENEL MÜDÜR VEYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLACAK BUNUN İÇİN YUKARIDAKİ BELGELERE İLAVETEN AŞAĞIDAKİ BELGELERİN DE GETİRİLMESİ GEREKLİDİR. BU ŞİRKETLERDE (2)KİŞİ TAŞIMA RUHSATI ALABİLİR.
   
 12. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (son 5 yıl içerisinde yayınlanan ticari Sicil Gazeteleri) Bu da ticaret ve sanayi Odasından onaylı olacak.
 13. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı  ve ortakların imza sirküleri (noterden tasdikli)

  - BU İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN BEKÇİLERDEN;
 14. İş sahiplerinden istenen belgeler,
 15. İşverenin yazılı Müracaatı,
 16. Ortaklı veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
 17. Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı.

 

İhraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile kurumlarından ayrılan (    vali, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış mülki idare amirliği    sınıfına dahil görevliler, hakim, savcı , emniyet hiz. sınıfına dahil kadrolar, ile Mit.    hizmetlerinde çalışmış olanlar. 9/r

İSTENİLEN BELGELER

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı,
 8. 4 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 9. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı onayı çıktıktan sonra harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek
 10. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 11. Yarım kapaklı dosya,

 

Eski belediye başkanı - İl genel meclis üyesi ile eski köy ve mahalle muhtarları   (seçimle gelip seçimle giden) 9/u-ü

İSTENİLEN BELGELER

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. Valilik veya Kaymakamlıktan alınacak görev belgesi
 8. İl/İlçe Seçim kurulu yazısı
 9. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı onayı çıktıktan sonra harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek
 10. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 11. Yarım kapaklı dosya.

 

Kanunla kurulan kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon    ve konfedarasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tic. Ve san. Odaları, tic.    Odaları, san. Odaları, deniz tic. Odaları, ziraatodaları ve tic. Borsaları yönetim    kurul ve üyeleri daları ve tic. Borsaları yönetim kurul ve üyeleri 9/t

İSTENİLEN BELGELER

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. Bağlı  olunan Oda,Birlik, Federasyon ve Konfederasyonun yazısı
 8. Görele ilgili Seçim Tutanağı Fotokopisi (İlgili Makamdan Aslı Gibidir Şeklinde Tasdikli)
 9. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı onayı çıktıktan sonra harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek.
 10. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 11. Yarım kapaklı dosya ,

 

Sarı basın kartı sahipleri 9/c

İSTENİLEN BELGELER

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. TC. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı,
 8. Sarı Basın Kartı Fotokopisi
 9. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı onayı çıktıktan sonra harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek
 10. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 11. Yarım kapaklı dosya .

 

Fahri konsoloslar 9/b

İSTENİLEN BELGELER

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. Dışişleri Bakanlığının görevle ilgili resmi yazısı
 8. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı onayı çıktıktan sonra harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek
 9. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 10. Yarım kapaklı dosya,

 

Müze ve Anıtları Koruyan Bekçiler(Md.9/O)

İSTENİLEN BELGELER

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. Kişi/Kurumun yazılı müracaatı
 8. Eski Eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri,
 9. Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SSK yazısı
 10. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı onayı çıktıktan sonra harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek
 11. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 12. Yarım kapaklı dosya.

Patlayıcı Madde Depolarının Korunması ile Görevli Bekçiler (Md.9/P)

İSTENİLEN BELGELER

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. Vergi Mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı
 8. Oda kayıt belgesi
 9. İş sahibinin yazılı müracaatı
 10. Depo izin belgesi fotokopisi
 11. Sigorta primlerin ödendiğine dair SSK yazısı
 12. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı onayı çıktıktan sonra harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek
 13. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 14. Yarım kapaklı dosya.

KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA


İkamet edilen yer (müracaatçının ev adresi) bulunulan Jandarma Komutanlığına müracaat edecektir.

CUMHURBAŞKANI BAKANLAR VE YASAMA ORGANI ÜYELERİ, CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ SÜRESİZ OLARAK; VALİLER İLE BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPANLAR, HAKİM, SAVCI VE BU MESLEKTEN SAYILANLAR, EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ, MİT MENSUPLARI, ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ ORMAN VE GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURLARI, BAŞBAKANLIK BAKANLIKLAR VE CUMHUR BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLERİ, T.B.M.M. GENEL SEKRETERİ, ASLİ GÖREVLERİ VE KADROLARI TEFTİŞ VE DENETİM OLAN KAMU GÖREVLİLERİ, SAYIŞTAY DENETÇİLERİ, BÜYÜK ELÇİ, ELÇİ, DAİMİ TEMSİLCİ ve YARDIMCISI KONSOLOS VE MUAVİN KONSOLOS OLARAK GÖREV YAPMIŞ OLANLARDAN HALEN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KADROSUNDA ÇALIŞANLAR, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI, BAŞKANLAR VE BU BAKANLIK DAİRE BAŞKANLARI GÖREVLERİ DEVAMI SÜRESİNCE; SAYIŞTAY BAŞKAN VE ÜYELERİ, MÜSTEŞAR BAŞBAKANLIK VE DEVLET BAKANLIKLARI DAHİL BAKANLIKLARA DOĞRUDAN BAĞLI KURUM VE KURULUŞLARIN BAŞKANLARI İLE MÜSTEŞAR YARDIMCISI, BAŞBAKAN BAŞMÜŞAVİRİ, GENEL MÜDÜR, BAKANLAR KURULU SEKRETERİ VE BU GÖREVDE BULUNMUŞ OLANLAR KAMU GÖREVLERİ DEVAM ETTİĞİ SÜRECE KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI ALABİLİRLER.

 

İSTENİLEN BELGELER
  1. Silah İstek Formu   
  2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe
  3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
  4. GÖREV BELGESİ (Başlıklı, mühürlü ve kimlik bilgileri dökümlü) Görev belgesinin müracaat tarihi itibari ile 1 aydan(30 gün) fazla olmaması gerekir.
  5. Genel Müdür, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları ATAMA KARARI FOTOKOPİSİ de getirecekler
  6. 6 Adet fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
  7. SİLAH varsa tespit için gelecek(Silah ilk defa ruhsata bağlanıyor ise faturası da getirilecek )
  8. Yarım kapaklı dosya


BU GÖREVLİLERİN YANISIRA; İNFAZ KORUMA MEMURLARI, İCRA MÜDÜRLERİ VE MÜDÜR YARDIMCISI, CEZAEVİ MÜDÜRLERİ, KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI, BELEDİYE BAŞKANLARI, İL GENEL MECLİS ÜYELERİVE KİT YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI, TC KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜR VE YARDIMCILARI ŞUBE ŞEFLERİ, RTÜK BAŞKANI, BAŞKAN YARDIMCISI VE ÜYELERİ, SERMAYE PİYASASI KURULU,KAMU İHALE KURULU, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇECEKLER PİYASASI DÜZENLEME KURULU İLE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ Yukarıda sayılan belgelere İLAVETEN aşağıdaki belgeleri de getirmek kaydıyla görevlilerinin devamı süresince KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI ALABİLİRLER.

  1. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Heyet Raporu)
  2. ADLİ SİCİL KAYDI (Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir.)
  3. KİT Genel Müdür ve Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri ATAMA KARAR FOTOKOPİSİ de getireceklerdir.


EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA

Aşağıdaki mesleklerden; VALİ , VALİ YARDIMCISI, KAYMAKAM, VE BUCAK MÜDÜRLERİ İLE MÜLKİYE MÜFETTİŞİ, İÇİŞLERİ DAİRE BAŞKANI VEYA ŞUBE MÜDÜRÜ GİBİ MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI DAHİL GÖREVLİLER, EMEKLİ BÜYÜKELÇİ, ELÇİ, DAİMİ TEMSİLCİ VE YARDIMCISI, HAKİM VE SAVCILAR İLE SAYIŞTAY BAŞKAN VE ÜYELERİ, EMNİYET HİZMETLERİ SINIFINA DAHİL KADROLARDA ÇALIŞAN PERSONEL İLE MİT HİZMETLERİ nden EMEKLİ olanlara süresiz olarak EMEKLİ Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı tanzim edilir.

İSTENİLEN BELGELER

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. 6 Adet Renkli FOTOĞRAF ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 5. EMEKLİLİK ONAYI (Belgesi)
 6. Emekli olduğu kurumundan (Hakkında Adli İdari soruşturma olmadığına dair) BELGE
 7. SİLAH varsa tespit için gelecek (Silah ilk defa ruhsata bağlanıyor ise faturası da getirilecek, emekli Emniyet Mensupları zati demirbaş silahlarına ait satış senetlerini getirecekler )
 8. Yarım kapaklı dosya .


Yukarıda belirtilen mesleklerin yanı sıra aşağıda belirtilen ORMAN MUHAFAZA MEMURULARI, GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURLARI VE ORMAN BÖLGE ŞEFLERİ HER BEŞ YILDA BİR TAŞIMA HARCININ YANI SIRA , DOKTOR RAPORU ve ADLİ SİCİL BELGESİ İLE MÜRACAAT EDEREK RUHSAT ALABİLİRLER.

MESKENDE SİLAH BULUNDURMA


İkamet edilen yer (müracaatçının ev adresi) Jandarma Komutanlığına müracaat edecektir.

İSTENİLEN BELGELER

 1. Silah İstek Formu   
 2. Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığına) hitaben dilekçe
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 4. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak  Heyet Raporu)
 5. ADLİ SİCİL KAYDI ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Adliye Sarayından Alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )
 6. 6 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 7. Bulundurma harç bedeli yatırılıp MAKBUZ getirilecek
 8. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden şubemize müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla şubemize getirilecektir)
 9. Yarım kapaklı dosya

  SİLAH İŞ YERİNDE BULUNDURULMAK İSTENİYORSA İLAVETEN
   
 10. İş Yeri Vergi Levhası Fotokopisi
 11. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı aslı ve fotokopisi

  İŞ YERİ ŞİRKET İSE
   
 12. İş Yeri Vergi Levhası Fotokopisi
 13. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (son 5 yıl içerisinde yayınlanan ticari Sicil Gazeteleri) Bu da ticaret ve sanayi Odasından onaylı olacak.
 14. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı  ve ortakların imza sirküleri (noterden tasdikli)

   

SİLAH RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR

Silah Ruhsatları verildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. 5 yıl sonunda yenilenmesi gerekmektedir.
Müracaat esnasında getirilen evrakların geçerlilik süresi 6 aydır.

Bulundurma Ruhsatı Sahiplerine Uyarılar

1. Ruhsatınızın bitim tarihinden itibaren (6) altı ay içinde yeniletmek üzere ruhsatı veren makama müracaat edilmesi gereklidir, aksi taktirde ruhsatınız iptal edilir.
2. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerden birine girdiğiniz takdirde durumu ruhsatı veren makama bildirmeniz gereklidir.
3. Ruhsatta yazılı olan iş veya ikamet adresinizin değişmesi halinde durumu ruhsatı veren makama bildirmelisiniz.
4. Silahınızı tamir, tespit yada atış yapmak için bulundurduğunuz adresinizden çıkartacağınız zaman nakil belgesi almanız gereklidir ve bu belgede belirtilen gün ve saat haricinde silahınızı taşımamalısınız.
5. Bulundurma ruhsatlı silahınızı taşımanız halinde ruhsatsız silah taşıma suçundan hakkınızda adli işlem yapılır.


Taşıma Ruhsatı Sahiplerine Uyarılar

1. Ruhsatınızın bitim tarihinden itibaren (6) altı ay içinde yeniletmek üzere ruhsatı veren makama müracaat edilmesi gereklidir, aksi taktirde ruhsatınız iptal edilir.
2.Ruhsatınızın veriliş sebebi ortadan kalktığında ve (ruhsata mani durumlardan birine düştüğünüzde) durumu ruhsatı veren makama (Kanun'un değişik 6.maddesinin 1.fıkrası 2.cümlesinde belirtilen yükümlülüğü) (6) ay içine bildirmek zorunda ve ruhsatınızın yeni durumunuza göre tanzim edilmesini sağlamak zorundasınız. Aksi takdirde bir daha hiçbir silah ruhsatı alamazsınız.(Yönetmelik Md.16.i)
3. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen bir durumunuzun olduğu herhangi bir şekilde öğrenilmesi yada ruhsat verilmesini engelleyen hallerden birine düşmeniz halinde ruhsatı veren makama bildirmek zorundasınız ve bu durumda ruhsatınız iptal edilir.
4. Ruhsatlı silahınız geçicide olsa bir başkasına verememelidir.
5. Silahı M.K.E. Kurumundan satın aldığınız tarihten itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat etmelisiniz, ruhsat işlemlerini tamamlamadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.
6. 6136 Sayılı Kanun'un Ek-1'nci maddesinde belirtilen; Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis başkanlığı'nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.


Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı Sahiplerine Uyarılar


1. Ruhsatınız verildiği tarihten itibaren "GÖREVİNİZİN DEVAMI SÜRESİNCE" geçerli olacaktır, 5 yıl sonra görevinizin halen devam ettiğini bildirir, yeni tarihli görev belgesini ruhsatı veren makama ibraz etmek zorundasınız.
2. Görevinizin sona ermesi ve ruhsat veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde (6136 Sayılı Kanun'un değişik 6. maddesinin 1.fıkrası 2. cümlesinde belirtilen yükümlülüğü) (6) ay içinde ruhsatı veren makama bildirmekle yükümlüsünüz, aksi takdirde ruhsatınız iptal edilir ve bir daha adımıza ruhsat verilmez.
3. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen bir durumunuzun herhangi bir şekilde öğrenilmesi yada ruhsat verilmesini engelleyen hallerden birine düşmeniz halinde ruhsatı veren makama bildirmek zorundasınız ve bu durumda ruhsatınız iptal.edilir.
4. Ruhsatlı silahınız geçicide olsa bir başkasına vermemelidir.
5. Silahı M.K.E. Kurumundan satın aldığınız tarihten itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat etmelisiniz, ruhsat işlemlerini tamamlamadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.
6. 6136 Sayılı Kanun'un Ek-1'nci maddesinde belirtilen; Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis başkanlığı'nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.


Emekli Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı Sahiplerine Uyarılar


1. Ruhsatlı silahınız geçicide olsa bir başkasına verememelidir.
2. Silahı M.K.E. Kurumundan satın aldığınız tarihten itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat etmelisiniz, ruhsat işlemlerini tamamlamadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.
3. 6136 Sayılı Kanun'un Ek-1'nci maddesinde belirtilen; Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis başkanlığı'nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.

SİLAH RUHSATI ALMAYA ENGEL HALLER

 1. 21 yaşını bitirmemiş olmak,
 2. Fiziki ve psikolojik yönden engel hali bulunmak,
 3. Ateşli silahla veya 6136 sayılı kanunda yazılı kesici delici aletlerle islenen suçlardan hükümlü bulunmak,
 4. Ruhsatlı silahıyla suç islemek veya ruhsatlı silahının muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç islenmesine (intihar vb.) neden olmak veya ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına vermekten mahkum olmak,
 5. Meskun mahalde silah atmak veya silah taşınması yasak olan yerlerde silah taşımak,
 6. Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olmak, yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla islenen suçlar, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırmak veya Devletin şahsiyetine karşı islenen suçlardan birinden hüküm giymiş olmak,
 7. Aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır para cezasına mahkum olmak,
 8. Uyuşturucu ve piskotrop maddelerle ilgili bir suçtan mahkum olmak,
 9. Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmemek,
 10. Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olmak.

***Yukarıda belirilen suçlarla ilgili olarak suç kaydı sonradan kişinin sicilinden silinmiş olsa, bütün neticeleri ile ortadan kaldırılmış olsa bile silah ruhsatı almaya ENGELDIR.
***Detaylı bilgi için 6136 s.k. ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan 91/1779 sayılı yönetmeliğe bakınız.